Tag: Fog Computing

  • رایانش مه (Fog Computing) چیست؟

    امروزه اینترنت اشیاء (Internet of Things) در حال هدایت کسب و کارها از طریق اتصال اشیاء و دستگاه‌ها به یکدیگر و اتصال آنها به سرویس‌های ابری می‌باشد. مدل‌های پیاده‌سازی کنونی اتصال به سرویس‌های ابری را ضروری می‌دانند. اما برای پیاده‌سازی در دنیای واقعی چالش‌هایی وجود دارد. از جمله چالش‌های اتصال دستگاه‌های لبه به ابر برای…